New research from Norway 1 out of 6 blood donors tested positive for antibodies for Borrelia : Ny forskning på flått

New research from Norway 1 out of 6 blood donors tested positive for antibodies for Borrelia
Flåtten har flere svin på skogen enn først antatt. Rundt én av seks blodgivere bar antistoffer mot borrelia. Mange visste ikke at de hadde vært smittet.
nrk.no|Par NRK