Ellen Andrea (22): – Redd jeg kommer til å dø

En skam hvordan Norge behandler alvorlig syke ME/Lymesyke: "I løpet av de siste seks årene har 22-åringen blitt sendt fra sykehus til sykehus og fra spesialist til spesialist. Hun har fått en rekke diagnoser: Leddgikt, immunsvikt, ME, boravirusinfeksjon, Nut cracker-syndrom og anoreksi. Hun har hatt nyresvikt og hjertestans, og sitter nå i rullestol med lammelser i armer og ben."
A honte comment Norvège gravement malade ME traite / Lymesyke: « au cours des six dernières années, le 22-year-old été envoyé depuis un hôpital à l'autre et d'un spécialiste. Elle a reçu un certain nombre de diagnostics : arthrite, immunodéficience, moi, infection par le virus bora, Nut cracker syndrome et anorexie. Elle a eu une insuffisance rénale et un arrêt cardiaque et se trouve maintenant dans un fauteuil roulant avec paralysie des bras et des jambes. »
SKIEN (NRK): Ellen Andrea (22) har vært alvorlig syk i seks år. Nå går hun uten direkte behandling, fordi norske leger er uenige med Ellen Andrea om hva som feiler henne.
WWW.NRK.NO|PAR NRK